Skuteczna hydroizolacja dachów. Na co zwrócić uwagę podczas wyboru i montażu pap asfaltowych.

 

Dachy płaskie to najbardziej popularne rozwiązanie na wielkopowierzchniowych obiektach przemysłowych, a także w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe. Dachy płaskie stają się coraz bardziej popularne również wśród indywidualnych Klientów, gdyż zapewniają efektywne wykorzystanie każdej przestrzeni budynku. Drogie w zakupie i montażu pokrycia dachów skośnych (dachówki, blachodachówki itp.) skłaniają inwestorów i Architektów do poszukiwania rozwiązań bardziej ekonomicznych. Wykonanie pokrycia dachów płaskich jest nierzadko kilkukrotnie tańszym rozwiązaniem w porównaniu z czasochłonnym i trudnym do wykonania pokryciem dachu skośnego.

Do wykonania hydroizolacji dachów płaskich nowych jak i renowacji starych pokryć bitumicznych najlepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie papy asfaltowej modyfikowanej kauczukiem SBS.

  • Jaki rodzaj papy zastosować w nowym budownictwie?
Papy zgrzewalne modyfikowane SBS i z mocną osnową z tkaniny szklanej lub włókniny poliestrowej będą najlepszym rozwiązaniem na każdym dachu płaskim, również z dociepleniem. Papa zgrzewalna będzie skuteczną paroizolacją pod warstwą termoizolacji i najlepszą hydroizolacją na każdym rodzaju podłoża. Pokrycie dachu najlepiej wykonać z papy podkładowej zgrzewalnej lub samoprzylepnej (zalecana do montażu na styropianie) i papy wierzchniego krycia zgrzewalnej.
  • Z czego wykonać renowację dachu zawilgoconego?
Tutaj zalecamy montaż specjalistycznej papy renowacyjnej NEXLER Renovation w układzie jednowarstwowym lub papy podkładowej wentylacyjnej NEXLER Termoklej i wysokomodyfikowanej papy wierzchniego krycia NEXLER PREMIUM PYE PV250 S53H.
  • Jakie produkty sprawdzą się w domkach jednorodzinnych w długim okresie eksploatacji?
Tylko papy z dużą zawartością kauczuku SBS będą miały najdłuższą żywotność, popartą długą gwarancją producenta – papy z grupy NEXLER PREMIUM.
  • Na co zwrócić uwagę podczas montażu pap?
Podczas montażu pap zgrzewalnych istotne jest prawidłowe jej zgrzanie. Papa powinna być zgrzana do podłoża na całej powierzchni oraz zgrzana na zakładach wzdłużnych szerokości 8 cm i na zakładach poprzecznych szerokości min. 12 cm. Podczas zgrzewania papy na zakładach poprzecznych posypkę na spodniej papie należy rozgrzać i wtopić w masę asfaltową np. za pomocą szpachelki dekarskiej.
  • Czym kierować się przy wyborze produktu i wykonawcy?
Producent hydroizolacji przyznaje bardzo długą gwarancję na swój materiał pod warunkiem, że będzie on zamontowany prawidłowo, zgodnie ze sztuką dekarską i wytycznymi producenta. Do montażu pap najlepiej zatrudnić rekomendowanego i autoryzowanego przez producenta wykonawcę. Na dachy płaskie z warstwą termoizolacji najlepiej stosować papy na mocnej osnowie (włókninie poliestrowej lub tkaninie szklanej) oraz z dużą zawartością SBS (papy charakteryzujące się dużą elastycznością i giętkością -25oC, -20oC lub -15oC). W przypadku stropodachów bez warstwy termoizolacji standardowym, ekonomicznym rozwiązaniem jest montaż papy podkładowej na welonie szklanym i papy wierzchniego krycia na włókninie poliestrowej. Dachy drewniane wymagają pap z mocną osnową i z dużą zawartością modyfikatora SBS.
  • Jak wygląda pielęgnacja dachu pokrytego papami?
Pielęgnacja dachu płaskiego jest łatwa i daje bezpieczeństwo użytkownikom (bezpieczne odśnieżanie, trudna do uszkodzenia hydroizolacja, łatwa i bezpieczna naprawa ewentualnych uszkodzeń).
  • Jakie są zalety dachów z papami?
Najważniejsze zalety dachów płaskich z papami asfaltowymi to możliwość projektowania ekonomicznych budynków, z mniejszą powierzchnią dachu w stosunku do dachu skośnego. Dodatkowo tańszy montaż, cichy dach, efektywne wykorzystanie bryły budynku, łatwy dostęp do pokrycia, kominów i innych urządzeń na dachu, łatwa konserwacja i naprawa ewentualnych uszkodzeń – przebitą papę można naprawić poprzez zgrzanie małych fragmentów papy w tym miejscu.

 

Do wykonania pokrycia dachów skośnych stosuje się inne wyroby rolowe tzn. papy specjalne do zastosowania jako produkty wstępnego krycia, montowane mechanicznie np. wyskomodyfikowana membrana bitumiczna NEXLER Optimax PV lub specjalne wyroby jednowarstwowe tj. papę samoprzylepną, domocowywaną mechanicznie NEXLER Top S42 SP lub papę specjalną tzw. gont w rolce NEXLER Superdach 20 mocowaną mechanicznie i sklejaną na zakładach.