• Reklamacje towaru

Jak zgłosić reklamację z tytułu gwarancji?

Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe z gwarancją producenta, która obejmuje wady produktu powstałe przez zastosowanie wadliwych materiałów, błędów produkcyjnych i konstrukcyjnych. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji określa karta gwarancyjna dostępna w naszym sklepie lub na stronie producenta. Gwarancja udzielana jest dla produktów zamontowanych na terytorium Polski.

Towary kupione w naszym sklepie internetowym mogą Państwo reklamować na dwa sposoby, bezpośrednio u producenta co znacznie przyspiesza proces reklamacyjny lub za pośrednictwem naszej firmy. Podstawą gwarancji jest dowód zakupu oraz wypełniona karta gwarancyjna. W przypadku braku karty gwarancyjnej, obowiązującą podstawą roszczenia gwarancyjnego może być dowód zakupu, np. faktura VAT.

W przypadku jakichkolwiek problemów z produktem należy przesłać pisemnie zgłoszenie reklamacyjne/serwisowe, poprzez jeden z dostępnych poniżej formularzy, podając wszystkie wymagane dane.

VELUX
FAKRO
MDM
IVT
BUDMAT
KRONOPLAST
DORKEN

BMI BRAAS
KORAMIC

Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni.

Jak zgłosić reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową?

Jeżeli dostarczone przez nas towary okażą się niezgodne z umową sprzedaży w zakresie ilości, właściwości albo nie będą odpowiadały przedstawionemu opisowi, prosimy o niezwłoczne, pisemne poinformowanie nas o tym fakcie. W przypadku jakichkolwiek problemów z produktem prosimy o bezzwłoczny kontak telefoniczny lub mailowy. 

Jeżeli wartość reklamowanego Towaru uległa zmniejszeniu z przyczyn leżących po stronie Klienta, Sprzedającemu przysługuje uprawnienie dokonania potrącenia należnego odszkodowania przy zwrocie kwot otrzymanych od Klienta. Zmniejszenie wartości Towaru może nastąpić  w szczególności, gdy:

  • Klient po odebraniu przesyłki nie dokonał weryfikacji zgodności otrzymanego Towaru z zamówieniem i nie poinformował Sprzedającego o nieprawidłowościach, natomiast dokonał montażu,
  • Klient w celu stwierdzenia charakteru, cech i sposobu funkcjonowania Towaru nie obchodził się z Towarem  z należytą ostrożnością oraz w taki sam sposób, w jaki mógłby o to zrobić w sklepie,
  • towar nosi ślady używania,
  • towar został przygotowany do wysyłki w sposób nieprawidłowy,
  • towar jest uszkodzony, niekompletny.

Jeśli reklamacja dotyczy towaru uszkodzonego prosimy o dołączenie protokołu szkody oraz zdjęć z uszkodzeniami towaru.

Wszystkie reklamacje są rozpatrywane w terminie do 14 dni.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania dotyczące oferty produktowej, zwrotu lub reklamacji zakupionego towaru, zapraszamy Cię do kontaktu telefonicznego: 48 52 381 38 32 lub mailowego: biuro@dachowe24.pl

Godziny pracy Działu Obsługi Klienta (kontakt mailowy oraz telefoniczny):
Pracujemy od poniedziałku do piątku, w godzinach: 08:00 do 16:00.
Nieczynne w soboty, niedziele i święta.